Prijavi se na naš newsletter i prvi saznaj za sve akcije, posebne ponude i najveće uštede:


199,50 HRK
MultiPlusCard bodovi   99
Tečaj | 1,00 EUR = 7,53450 HRK
ID G00983I
Kratki info
  • 440 stranica
  • Meki uvez

Detaljan opis

Specifikacije

POREZ NA DOHODAK·ZAKON O POREZU NA DOHODAK (s komentarom) ·PRAVILNIK O POREZU NA DOHODAK POREZ NA DOBIT ·ZAKON O POREZU NA DOBIT (s komentarom) ·PRAVILNIK O POREZU NA DOBIT OSTALI POVEZANI PROPISI ·ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ·PRAVILNIK O DOPRINOSIMA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ·PRAVILNIK O DOPRINOSIMA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ·NAREDBA O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2005. GODINU ·PRAVILNIK O OBRASCU R-Sm SADRŽAJPOREZ NA DOHODAKZAKON O POREZU NA DOHODAK (s komentarom)I. TEMELJNE ODREDBE 1.Opće odredbe 2.Porezni obveznik 3.Izvori dohotka 4.Porezna osnovica 5.Porezno razdoblje 6.Porezne stope 7.Primici koji se ne smatraju dohotkom 8.Primici na koje se ne plaća porez na dohodak 9.Osobna oslobođenja II. UTVRĐIVANJE DOHOTKA 1.Opće odredbe o utvrđivanju dohotka 2.Utvrđivanje dohotka od nesamostalnog rada 3.Utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti 4.Utvrđivanje dohotka od imovine i imovinskih prava 5.Utvrđivanje dohotka od kapitala 6.Utvrđivanje dohotka od osiguranja 7.Utvrđivanje drugog dohotka 8.Zajednički dohodak III. POREZNI GUBITAKIV. OSOBNI ODBITAK ILI NEOPOREZIVI DIO DOHOTKAV. POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU GODIŠNJEG POREZA1.Utvrđivanje godišnjeg poreza 2.Godišnja porezna prijava 3.Utvrđivanje paušalnog poreza VI. UTVRĐIVANJE I PLAĆANJE PREDUJMA POREZA 1.Utvrđivanje predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada 2.Utvrđivanje predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti 3.Utvrđivanje predujma poreza na dohodak od drugog dohotka 4.Utvrđivanje predujma poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava 5.Utvrđivanje predujma poreza na dohodak od kapitala 6.Utvrđivanje predujma poreza na dohodak od osiguranja VII. POSEBNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI 1.Oslobođenja za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i članove obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 2.Olakšice za područja posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja 3.Poticaji zapošljavanja 4.Poticaji istraživanja i razvoja VIII. DOSTAVLJANJE IZVJEŠĆA I DRUGE OBVEZE 1.Dostavljanje podataka od poreznih obveznika 2.Dostavljanje podataka od nadležnih državnih tijela 3.Dostavljanje podataka od drugih pravnih i fizičkih osoba 4.Dbveza isplate na račun 5.Registar poreznih obveznika 6.Prikupljanje i usporedba podataka bitnih za oporezivanje 7.Ovlasti ministra financija IX. POSTUPOVNA ODREDBAX. KAZNENE ODREDBEXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEPRAVILNIK O POREZU NA DOHODAK1. OPĆA ODREDBA·NEOPOREZIVE NAKNADE, POTPORE, NAGRADE I DRUGI PRIMICI·PRIMICI PO OSNOVI NESAMOSTALNOG RADA U NARAVI·OBVEZE POSLODAVCA I ISPLATITELJA PRIMITKA ODNOSNO PLAĆE I MIROVINE·PREDUJAM POREZA PO ODBITKU·OBVEZE PRI ISPLATAMA PRIMITAKA NEREZIDENTIMA·PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEPOREZ NA DOBITZAKON O POREZU NA DOBIT (s komentarom)I. TEMELJNE ODREDBEII. POREZNI OBVEZNIK1.Opće odredbe 2.Rezident i nerezident 3.Poslovna jedinica nerezidenta III. POREZNA OSNOVICA 1.Opće odredbe 2.Smanjenje porezne osnovice 3.Povećanje porezne osnovice 4.Porezna osnovica u poslovanju između povezanih osoba rezidenta i nerezidenta 5.Porezna osnovica poslovnih jedinica nerezidenata 6.Promjena metode utvrđivanja porezne osnovice 7.Porezni gubitak 8.Preoblikovanje društva i likvidacija 9.Spajanje, pripajanje i podjela 10.Stjecanje i vrednovanje prava pri spajanju, pripajanju i podjeli IV. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI 1.Olakšice i oslobođenja za porezne obveznike na područjima posebne državne skrbi 2.Oslobođenja za porezne obveznike na području Grada Vukovara 3.Olakšice za porezne obveznike na brdsko-planinskim područjima 4.Olakšice i oslobođenja za porezne obveznike u slobodnim zonama 5.Oslobođenja za porezne obveznike koji su registrirani i obavljaju isključivo istraživačko-razvojnu djelatnost 6.Poticaji ulaganja 7.Poticaj poreznim obveznicima osnovanima u svrhu profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom V. POREZNA STOPAVI. RAZDOBLJE UTVRĐIVANJA POREZNE OBVEZEVII. URAČUNAVANJE POREZA PLAĆENOG U INOZEMSTVUVIII. POREZ PO ODBITKUIX. OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA1.Obveza obračunavanja i plaćanja poreza 2.Poslovne knjige i financijskih izvješća 3.Obveza plaćanja predujma poreza na dobit 4.Porezna prijava X. PRIMJENA DRUGIH PROPISAXI. OVLASTIXII. KAZNENE ODREDBEXIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEPRAVILNIK O POREZU NA DOBIT1. OPĆA ODREDBAPOREZ NA DOBIT PO ODBITKUPREDUJMOVI POREZAZAVRŠNE ODREDBEOSTALI POVEZANI PROPISIZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBVEZNA OSIGURANJAI. OPĆE ODREDBEII. VRSTE DOPRINOSAIII. TEMELJNI POJMOVIIV. OBVEZNIK DOPRINOSA TE OBVEZNIK OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA DOPRINOSAV. OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSAVI. NAJNIŽA MJESEČNA OSNOVICAVII. IZBOR VIŠE OSNOVICE, NAJVIŠA MJESEČNA I NAJVIŠA GODIŠNJA OSNOVICA ZA OBRAČUNAVANJE DOPRINOSAVIII. STOPE ZA OBRAČUNAVANJE DOPRINOSAIX. OSLOBOĐENJA I IZNIMKE OD OBVEZE DOPRINOSA, MIROVANJE OBVEZE DOPRINOSA I PRIMJENA MEĐUNARODNIH UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJUX. RAZDOBLJE ZA KOJE SE DOPRINOSI OBRAČUNAVAJUXI. OBRAČUNAVANJE DOPRINOSAXII. OBVEZA PLAĆANJA I ROKOVI UPLATEXIII. GODIŠNJI OBRAČUN DOPRINOSAXIV. OBVEZA IZVJEŠĆIVANJA I DOSTAVE PODATAKAXV. OSTALE OBVEZEXVI. ZASTARAXVII. POSTUPOVNE ODREDBEXVIII. OBVEZA ČUVANJA TAJNOSTI PODATAKAXIX. KAZNENE ODREDBEXX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEXXI. OVLASTI MINISTRA FINANCIJAPRAVILNIK O DOPRINOSIMA ZA OBVEZNA OSIGURANJA1. OPĆA ODREDBA·UTVRĐIVANJE OSNOVICE·IZBOR VIŠE OSNOVICE·NAJVIŠA MJESEČNA OSNOVICA·NAJVIŠA GODIŠNJA OSNOVICA·STOPE ZA OBRAČUN DOPRINOSA·OSLOBOĐENJA I IZNIMKE OD OBVEZE DOPRINOSA·UTVRĐIVANJE OBVEZE DOPRINOSA NEREZIDENATA·UTVRĐIVANJE OBVEZE DOPRINOSA REZIDENATA KOJI SU OSIGURANI U INOZEMSTVU·MIROVANJE OBVEZE·RAZDOBLJE ZA KOJE SE OBRAČUNAVAJU DOPRINOSI·OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA·GODIŠNJI OBRAČUN DOPRINOSA·TRAJNI NALOG ZA PLAĆANJE DOPRINOSA·POSTUPOVNE ODREDBENAREDBA O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2005. GODINUPRAVILNIK O OBRASCU R-SmI. OPĆE ODREDBEII. OBLIK I SADRŽAJ OBRASCA R-SmIII. NAČIN POPUNJAVANJA OBRASCA R-SmIV. PODNOŠENJE OBRASCA R-SmV. KONTROLA ISPRAVNOSTI PODATAKA NA OBRASCU R-SmVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEŠIFRARNIK ZA POPUNJAVANJE OBRASCA R-Sm ZA 2005. GODINU
Knjige
Godina izdanja 2005
Autor Hrvoje (Ur.) Zgombić
Broj stranica 440
Uvez Meki uvez
Naziv knjige Zakon O Porezu Na Dohodak i Dobit - Komentar
Biblioteka Zgombić & Partneri